Trianon Törtelen is

 

Július 5-én a század egy része Törtelen emlékezett meg a trianoni békediktátum évfordulójáról. Az emlékhelyre érkezve először a résztvevők elénekelték a Himnuszt, majd az 5 éves Zakar Norbert szavalta el Faltysné Ujvári Anna: Magyar vagyok című versét.

Utána Murányi Levente következett, aki beszédében elemezte a Trianonhoz vezető utat, mely Mátyás király halálával vette kezdetét. A mohácsi csatavesztés, a török megszállás, majd a török kiűzése után következett az osztrák elnyomás, amikor a bécsi udvar vezetésével tovább folytatódott a magyarság kiirtásának sok száz éves folyamata ( decretum... Ugros eliminandos esse ). A nemzetiségeket az önrendelkezés kivívására buzdították és ehhez minden segítséget meg is kaptak.

Az első világháborút is ez robbantotta ki. A háború befejezésekor a korabeli Magyarország területén nem volt egyetlen idegen katona sem és honvédeink az apostoli királyság határain kívül foglaltak állást. Egy hazaáruló kormány rövid működése elegendő volt ahhoz, hogy Magyarország területe a harmadára csökkenjen. A Horthy-korszak alatt a magyarság feltámadt és az első- és második bécsi döntések segítségével bizonyos területi revíziót is sikerült végrehajtani. A II. világháborút lezáró párizsi béke ezeket eltörölte, újra szolgasorba taszítva magyarok millióit. Murányi Levente beszédeben kiemelte, hogy csak magunkra számíthatunk, más nem fog nekünk segíteni, ahogy 1956-ban sem segített senki. Beszéde után koszorúztunk és a Szózat, valamint a Székely Himnusz eléneklése után Abonyba mentünk Megyenapra.

 

ÚMGM Pest megyei sajtó