TRIANON 2015 (újratöltve!)

 

Magyarország 1920. június 4-én, 90 évvel ezelőtt írta alá Trianon kastélyában az I. világháborút lezáró békét. A Trianoni békeszerződés gazdasági-társadalmi hatásait tekintve a magyar történelem legsúlyosabb tehertétele volt, mely egyaránt sújtott és sújt napjainkban is minden magyar állampolgárt nemzeti, vallási és politikai hovatartozás nélkül. A békeszerződés eredményeképpen a Magyar Királyság elveszítette területének több mint kétharmadát (az ország területe 282 000 km2-ről 93 000 km2-re csökkent). A Magyar Királyság lakóinak száma 18,2 millióról 7,6 millióra esett vissza. Sok esetben egységes tömbben élő magyar lakosságú területeket is elcsatoltak. Mintegy 3,3 millió magyar rekedt kívül az új magyar állam határain, azaz magyarok kerültek szülőföldjükön kisebbségbe.

A történelem során, a magyarság ellen hozott legaljasabb gaztettet, a trianoni tragédiát, június 4-ét, a magyar Országgyűlés 2010-ben a nemzeti összetartozás napjává nyilvánította.

Míg egyes hatalmak ezt a napot ünnepnapként élik meg, és nem riadva vissza a magyar történelem meghamisításától, ünneplik azt, az Új Magyar Gárda Mozgalom szakaszai Csonka - Magyarországon innen, és túl, egyaránt főhajtással, koszorúkkal, és a legnagyobb tisztelettel emlékeznek minden évben, elszakított honfitársainkra. Így tették ezt idén is. Ezzel a kis hírcsokorral szeretnénk tudtára adni (miközben aljas koholmányokkal, ferdítésekkel, hazugságokkal tűzdelve koncepciós eljárások és perek folynak a gárdavezetők, így a mozgalom ellen) minden vallási és politikai szervezetnek, az Új Magyar Gárda Mozgalom bajtársaiban, a gárdistákban, akárhol is élnek, magyar szív dobog, és soha nem felejtik Trianont!  

IGAZSÁGOT MAGYARORSZÁGNAK! (TLT)

 

SZÉKELYFÖLD

 

           „Egy gyűrűt készíttetek, feketét,

Acélból,- dísztelent, keményet,

És a dátumot belevésetem

Hadd érezzem az ujjamon, hogy éget.”

~ Reményik Sándor~

 

1920. június 4. Trianon Egy dátum és egy helyszín, amely mindnyájunk számára fáj. Egy dátum és egy település, amelyet nem kell külön bemutatni, és egy igazságtalan békeszerződés, mely rányomta stigmáját nemzetünk múltjára, jelenjére és jövőjére is.

Az ország több településén is a fekete betűs június 4. alkalmából felvonulást szerveztek. Bajtársaink gyászszalagokkal, fekete kokárdákkal ékesítették szép ruhájukat, s úgy helyezték el a kegyelet koszorúit Magyarország szétszakításának napján. A békeszerződés 95. évfordulóját az Ú.M.G. Székely Szakasza a Hatvannégy Vármegye Ifjúsági Mozgalom tagjaival együtt emlékeztek a települések nagy részén.

A méltóságteljesen lépő oroszlán Marosvásárhelyen,

Székelyudvarhelyen,

Csíkszenttamáson,Kézdivásárhelyen és Sepsiszentgyörgyön

valamint csonkahonban

egyaránt jelen volt bajtársaink szívében és ruháján. Bár fáj számunkra a békeszerződés határozata, megmutattuk a világnak, hogy „annyi balszerencse közt, oly sok viszály után, megfogyva bár, de törve nem, él nemzet e hazán”. A szétszakítás ellenére is képesek vagyunk összefogni, a közös célért, a szebb jövőért tenni akaró magyar nemzetet az ország határok nem tudják széttépni.

 ÚMGM Székely Szakasz

           sajtó 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Debrecen


Debrecenben június 4-én  közösen emlékezett az Új Magyar Gárda és a Jobbik a 95 évvel ezelőtti Trianoni gyalázatos békeszerződésre.

Ahol az országunkat szétdarabolták több mint kétharmadát el veszítettük .
Mely nem maradhat így :
 
NEM! NEM! SOHA! -VESSZEN TRIANON

 
Ú.M.G.M. Hajdú megyei sajtó 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Vámospércs


Vámospércsen június 5-én közösen az Új Magyar Gárda és a Jobbik is megemlékezett a gyalázatos 95 évvel ezelőtti békeszerződésről amelyet Trianonban írtak alá .
Emlékezzünk és emlékeztessünk hát a mai napon! Mert ez a nemzet jövőjének záloga. Mert így lesz esélye unokáinknak is magyarokat találni a Kárpát-medencében. Mert minden magyar felelős minden magyarért!


NEM! NEM! SOHA! - VESSZEN TRIANON!

Ú.M.G.M. Hajdú megyei sajtó
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Kaba


Kabán  közösen emlékezett június 6-án  a Jobbik és az Új Magyar Gárda a Trianoni gyalázatos béke szerződés 95 évvel ez előtti megkötéséről .Ahol az országunk kétharmadát elveszítettük.
Amely a világon a legigazságtalanabb béke szerződés mely nem maradhat így . Emlékezzünk és emlékeztessünk hát a mai napon!NEM! NEM! SOHA! - VESSZEN TRIANON
Ú.M.G.M.Hajdú megyei sajtó
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Nagykanizsa

A Zala megyei megemlékezésre, Nagykanizsára, a helyi gárdistákon kívül érkeztek még bajtársak Baranyából, illetve Somogy megyéből is.

Az emlékműnél, az ÚMGM mögött felsorakozott a Jobbik, a HVIM, valamint a Betyársereg is. A beszédek sorát Zakó László a Jobbik régió igazgatója nyitotta meg,

akit Mészáros István, az ÚMGM országos főkapitánya követett.

A versekkel tarkított rendezvény utolsó felszólalója Ander Balázs, a Jobbik országgyűlési képviselője,

ahogy azt az előtte levők is tették, arra figyelmeztetett, hogy Trianon gyalázatos tettét soha nem szabad felednünk! Első sorban azokért szóljon a harang, akiket elszakítottak szülőföldjüktől, akiket arra kárhoztattak, hogy magyarként, magyar földön, idegen urakat kell szolgáljanak!

A magyarság gyásznapján arról is szót kell ejtenünk, hogy vannak olyan külső erők, amelyek Trianon gyalázatát elferdítve, a magyarság fájdalmát semmibe véve, a történelmünket sárba taposva, saját érdekei szerint alakítaná mint a magyarság műltját, úgy a jelenét, s ami még gyalázatosabb, a jővőjét is! Ezt pedig egyetlen magyar sem engedheti meg! Amelyik nép elveszíti történelmi múltját, annak elveszik a jövője is!

A beszédek után az emlékmű talapzatára sorra elhelyezték koszorúikat a már említett, illetve a városban működő civil szervezetek képviselői.

ÚMGM Somogy megyei sajtó