Trianon 100 éve

Adjon az Isten!

 

1920. június 4-én kötötték meg az első világháborút lezáró békediktátumot. Magyarországra nézve ez jelentős kárt okozott. Az Új Magyar Gárda Mozgalom Hajdú-Bihar megyei gárdistái több helyszínen is megemlékeztek a csonkításról és nemzettestvéreink elvesztéséről.

Trianon 100 évfordulójára rendezett Püspökladányi városi rendezvényen vettünk részt. Bajtársunk elhelyezte az emlékezés koszorúját.

Hajdúsámsonban őrtűzgyújtással emlékeztek meg a tragédiáról.

Debrecenben a szabadság telepi református templomban tartott,trianoni isten tiszteleten is részt vett az Új Magyar Gárda Mozgalom és az azt követő kopjafa avatáson is!

Az eseményen igét hirdetett Főtiszteletű Dr. Fekete Károly, a Tiszántúli Református Egyházkerület püspöke.  

Cserekerten az ideiglenes gúnyhatár közelében egy kettős keresztet állítottak Bajtársaink, ezzel remélve, hogy országunk elcsatolt területeit újra egy határ öleli majd át.

1920 nyarán gyászba öltözött az ország. Ezt a fájdalmat a mai napig szívében hordja minden igaz magyar testvérünk. Nem feledhetjük el, nem törődhetünk bele! Mert mindenkorra érvényes Deák Ferenc bölcs gondolata: „Amit erő és hatalom elvesz, azt idő és kedvező szerencse ismét visszahozhatják. De miről a nemzet, félve a szenvedésektől, önmaga lemondott, annak visszaszerzése mindig nehéz, s mindig kétséges.”

 

 

Szebb Jövőt!

 

UMGM országos sajtó