Tria-non: A három nem- Nem, Nem, Soha

"És üzenem mindenkinek, testvérnek, rokonnak, idegennek, gonosznak, jónak, hűségesnek és alávalónak, annak, akit a fájás űz és annak, kinek kezéhez vércseppek tapadnak: Vigyázzatok és imádkozzatok! Valahol fönt a magas ég alatt Mozdulnak már lassan a csillagok s a víz szalad, a kő marad, a kő marad..."

Wass Albert

 


 

 

Bajtársaim! Csonka,- és külhoni barátaim, testvéreim!

Ma emlékezünk.

A magyar történelem talán legszégyenletesebb, legigazságtalanabb, leggyalázatosabb tettére, amit eddig idegen hatalmak követtek el Magyarország és a magyarság ellen.

1920. június 4-én írták alá a versailles-i Nagy-Trianon palotában azt a békediktátumot, mely területe kétharmadával megcsonkította a történelmi Magyarországot. Ennek megfelelően 320 ezer négyzetkilométer területű, húszmilliós középhatalomból 90 ezer négyzetkilométeres, hétmillió lakost számláló kisállammá vált. Románia megszerezte a Partiumot és Erdélyt, a délszláv állam a Délvidéket, Csehszlovákia pedig a Felvidéket és Kárpátalját.

A történések ismertek, illtve ismertek kell, hogy legyenek minden igaz magyar számára, csonkahonban éppen úgy, mint az elcsatolt részeken. Sajnos, a magyarság történelmét szándékosan félremagyarázó idegen hatalmaknak hajbókoló, a hazaszeretetnek minden téren ellentmondó, magukat szocialistának, vagy liberálisnak mondó csenevész gyülekezetek, évtizedek óta azon mesterkednek, hogy Trianon gyalázatos tettét hősies cselekedetnek kiáltsák ki. Az elszakított területek magyarjait semmibe veszik magyarságukban, mi több, csonkahoni véreiket fordítják ellenük, hazug ármánykodással, aljas rágalmazással. Ez a csőcselék soha nem ismerte el az elszakított területek magyarságát, holott pont ők azok, akik nem tehettek semmit- e gyalázatos diktátum létrejötte ellen.

Trianon családokat, testvéreket szakított szét! Most, 96 év múltán egyes idegen hatalmak talpnyalói azon mesterkednek, hogy nemzedékeket szakítsanak el egymástól, végleg elszigetelve minden magyart egymástól.

Ezek a gazemberek ma ünnepelnek! Ünneplik aljasságukat! Ünneplik azt, amit azon gyászos nap óta, 1920. június 4-e óta, minden nap elkövetnek, a magyar nemzetnek, annak történelmének és hagyományainak sárba tiprását.

Mi emlékezzünk Bajtársaim, testvéreim! Emlékezzünk történelmünkre, hagyományainkra, őseinkre, úgy csonkahonban, mint az elszakított részeken egyaránt! Ne felejtsük el soha Trianont, de legfőképpen egymást ne felejtsük el testvéreim, akárhol is élünk ebben a nagy Világban – magyarként!

A mai napot ez az álszent kormány az összetartozás napjává nyilvánította. Én úgy gondolom, nekünk nem a románokkal, szerbekkel, tótokkal kell összetartoznunk, hanem azokkal a magyar testvéreinkkel, akiket ez a gyalázatos szerződés elszakított tőlünk! Emlékezzünk rájuk, de ne csak a ma, hanem az év minden napjában, a nap minden percében! Minden igaz magyar ajkáról és szívéből szerte a világban, és itthon csonkahonban, zengjen az: Adjon az Isten, szebb jövőt!

 

IGAZSÁGOT MAGYARORSZÁGNAK! VESSZEN TRIANON!

Mészáros István országos főkapitány