...társaimat, zászlóinkat el nem hagyom!

Ahogy eddig minden évben tették, idén is szerényen, csendben gyülekeztek az ország minden részéből az Új Magyar Gárda Mozgalom tagjai, hogy tisztelettel köszöntsék új bajtársaikat, akik augusztus 22-én a Szent Korona előtt tettek nyomatékotarról a szándékukról, hogy a jövőben eme mozgalomban szolgálják nemzetüket. Isten templomában, a fák rejtekében, még az amúgy egész nap csepergő eső is ügyelt arra, hogy el ne rontsa a sokak számára oly emlékezetes napot, azt amikor gárdisták lettek.

 

Igazán felemelő volt, hogy eljött a Székely Szakasz is, mi több, a fogadalom előmondója, Lukács Apollónia Orsolya, ízes székely szavakkal mondta a mikrofonba hogy, - Hazámhoz, Nemzetemhez, a magyar néphez mindenkor hű leszek!

 Miközben Orsi, és számos bajtársa nemzeti hűségükről, tettek tanúbizonyságot Szent Korona előtt. a magyarság legnagyobb, legszentebb jelképe meg sem rezdült Gubinyi András kezei közt. Az  56-os Vitézi Lovagrend Világszövetségének tagja, a korona őrének szerepét töltötte be.

 

Kormány Sándor köszöntő szavai után, Mészáros István országos főkapitány, Pongrácz Gergely szavait idézte:  „A fáklyát fel kell emelni, és tovább vinni..” – ez a mi dolgunk, ez a mi kötelességünk! Miután dicsérő szavakkal illette a gárdisták utóbbi időben végzett, áldozatos munkáját, az új bajtársaknak mint egy útmutatóként a következőt mondta:

-          A Gárdát csak elhagyni lehet,a bajtársak megvetése közepette!

 

A Gárda egyik alapítója, Murányi Levente, az alapítás, a Gárda megalakulásának pillanatait felidézve, az azt követő , viszontagságokkal teli időszakot vázolta fel , majd így folytatta:


-          Barátaim! Én úgy gondolom, hogy olyan idők következnek, hogy ti egyre fontosabbak lesztek! A hazának mindenképpen fontosabbak lesztek, mert tudomásul kell venni, hogy olyan időket élünk, amelyben a harmadik Világháborút folytatjuk, csak ez a háború nem ágyúkkal, nem bombákkal, nem fegyverekkel vívódik ebben a pillanatban. Ma arra törekednek bizonyos körök,hogy Európát teljesen átalakítják!Az, ami ma Európában folyik, hazánkban is,idegeneket hoznak ide, amerikai, cionista pénzeken, nem más mint szétverni a keresztény katolikus Európát, és megszüntetni a nemzetet!Aki ezt nem veszi észre, az annyira buta hogy nem képes felfogni a szituációt, vagy velük van!Az ’56-os elítélt, illetve az ’56-os Pesti Srácok Intézet igazgatójának megszívlelendő szavai után, elismerésben részesültek mindazok, akik kiemelkedő munkát végeztek a Mozgalom érdekében, illetve életében. Végezetül baráti beszélgetések kezdődtek, hiszen akadtak olyanok akik már rég nem találkoztak, vagy ritkán látják egymást.

Amilyen csendben és fegyelmezetten foglalták el helyüket a gárdisták a Jóisten templomában, olyan méltóságteljesen, de büszkén távoztak. Ismét erősödött az oroszlán! (TLT)