Tüntetés a Székelyekért!

Adjon az Isten!

1918. november 18. és december 1. között Gyulafehérváron tartott román nagygyűlésen 1228 küldött szavazta meg Erdély és az akkori Román királyság egyesülését. Ez gyulafehérvári határozatként került a történelemkönyvekbe. A határozat kilenc pontból áll, melynek első pontja kimondja az összes román és az általuk lakott területek egyesülését a Román királysággal. Ezek: Erdély, Bánság, Partium, Máramaros vidéke. Valamint különösen kinyilvánítja a román nemzet elidegeníthetetlen jogát a Bánság teljes területére. Mint tudjuk, a Bánság soha nem volt határos az akkori Román királysággal, Románia a hegyeken túl van!

A második pontban az említett területeknek ideiglenes autonómiát biztosít a nemzetgyűlés, amíg az általános népszavazással választott alkotmányozó testület össze nem ül. Mint ismeretes, semmilyen autonómiát nem biztosítottak, még ideiglenest sem! A következő pontban teljes nemzeti szabadságot kapott volna az összes együtt élő nép (anyanyelvi oktatás, közigazgatás és ítélkezés, a lakosok számának arányában képviseleti jog a törvényhozásban és a kormányzati szervekben). Ezen kívül egyenlő jogokat és teljes autonóm vallásszabadságot az állam minden felekezete számára. Ebből a pár pontból is láthatjuk, van mit számon kérni a román kormánytól! 

2018. december 1-jén a Hősök terén, azért szervezte az Új Magyar Gárda Mozgalom ezt a tüntetést, hogy emlékeztessük a regnáló román kormányt az elődeik által vállalt kötelezettségek betartására! A rendezvényen felszólalt Murányi Levente az 56'-os Pesti Srácok Intézet igazgatója, valamint Bagaméri László a Nemzeti Érzelmű Motorosok vezetője. Valamint az Új Magyar Gárda Mozgalom nevében Németh László lépett a mikrofonhoz. A beszédek után 10 harangszót hallhattunk, ami a székelyekért szólt! A Székely Himnusz eléneklése után ért véget a rendezvény, bízva abban, hogy az igazság diadalmaskodik egyszer.

 

Szebb Jövőt!

UMGM országos sajtó