Riport az újoncokkal

Kérdések az új Magyar Gárda Mozgalom Pest megyei Kapitányától a Csendőr állomány felé:

        Mi motivált, hogy csendőrnek jelentkezz?

        Takács Máté: A Magyar Királyi Csendőrség iránti tisztelet, hagyományaink ne merüljenek feledésbe. A haza maximális szolgálata, tapasztalat szerzés.

        Cserni András: Plusz tapasztalatokat szerezni, ezzel maximálisan tudom hazámat szolgálni. A csendőrség a gárdistától annyiban különbözik, hogy míg nem minden gárdista ismeri egymást, a csendőr állomány egy szűkebb réteg, mindenki ismeri csendőr Bajtársait.

        Péter László, jelölt: A csendőrség gárdán belüli biztonsági szolgálatot lát el, tapasztalataimmal segíteném a gárdát.

        Tóth János, jelölt: a Haza iránti szeretetet jobban vissza tudom adni  a csendőrségben. A csendőr a  legnagyobb magyar, ezt híven tükrözi a csendőr eskü.

        Oroszlán György: Első sorban a filmekből vonzónak tűnt a csendőrség, másod sorban a csendőrség visszahozása, hagyományaink életben tartása. A csendőröket tisztelet övezte, ami a mai rendőrséget nem. A csendőrség erre hivatott, és egy gárdán belüli szorosabb kötelék.

        Harsányi Miklós: Bajtársak védelme. Megtiszteltetés, hogy a csendőr állományba tartozhatok.

        Dajka István: Ez volt minden vágyam. Mindig az elsők közt lenni.

        Kun Barna: kihívás

 

        Mi a véleményed, a csendőrnek egy megyei kapitány parancsol-e?

        Tóth János:  Természetesen, ez így rendben van.

        Dajka István: Igen, csak akkor nem, ha csendőr vezénylés van. Egyébként minden parancsot köteles teljesíteni.

        Kun Barna:  Igen,  minden csendőr gárdista is.

        Takács Máté: ha a csendőr szolgálaton kívül van, a megyei kapitány adhat ki neki parancsot, csendőr vezénylésben csak a csendőr parancsnok.

        Kipilla István: attól függ, milyen vezénylésben van. Szolgálati szabályzatot követve.

 

        Mit jelent számodra: „munkádat kísérje megbecsülés és alázat”?

        Tóth János: Munkámat ismerjék el, a kérdésben benne van a válasz. Kísérje alázat: a munkámat teljes alázattal végzem.

        Harsányi Miklós: Egy kinevezéssel elismerték, hogy megbecsülik munkámat, amit alázattal végzek.

        Kun Barna: Ha jól végzem a munkám, elismerik. Nem magamért teszem, a hazáért, másokért.

        Kipilla István: Nemzetemet szolgálom.