Áldott Karácsonyt, mindenkinek!

 

 

 

Bajtársaim, barátaim!

 

Ilyenkor, Szent Karácsony ünnepe előtt az év végéhez közeledve régi szokás számvetést készíteni az elmúlt évről. Én mégsem teszem! Készítsenek azok, akiknek elszámolni valójuk van, nekem ilyen szándékom nincs és soha nem is volt. Bajtársak, barátok ilyenkor összejönnek, és visszaemlékeznek az eltelt időszakra, a szép és kevésbé tetszetős napokra, időszakokra. Kijutott nekünk is mindegyikből bőven ebben az esztendőben, akár az eddigiekben.

 

Drága Barátaim! 

 

Tudom, hogy nekem és minden bajtársam számára a fenyőfa alatt a legnagyobb ajándék lapul, ez pedig embertársaink szeretete, megbecsülése. Ennél nagyobb ajándékot el sem lehet képzelni, mert ezt az ajándékot ki kellett érdemelni. Ilyet nem lehet vásárolni! Lelkes és mindenre kész csapatunk pedig ebben az évben is megtett mindent, hogy kivívja magának ezt a szeretetet, és büszkén nézhessünk egymás szemébe, idézve Vörösmarty Mihály szavait:

 

„Mi dolgunk a világon? küzdeni

Erőnk szerint a legnemesbekért.

Előttünk egy nemzetnek sorsa áll.

Ha azt kivíttuk a mély sülyedésből

S a szellemharcok tiszta sugaránál

Olyan magasra tettük, mint lehet,

Mondhatjuk, térvén őseink porához:

Köszönjük élet! áldomásidat,

Ez jó mulatság, férfi munka volt!”

 

Most, hogy itt állunk a Nemzet nagy karácsonyfája alatt, fogjuk meg egymás kezét. Jelképezze ez a kézfogás az összetartozást, a lojalitást Nemzetünk iránt. De eme kézfogással emlékezzünk mindazokra, akik most nem lehetnek már közöttünk, és ígérjük meg hogy azon az úton megyünk rendíthetetlenül tovább, amelyet ők előttünk fáradtságos, lelkiismeretes munkával jelöltek ki számunkra! Emlékeik örökké élni fog minden Bajtársunk, Barátunk szívében!

 

Bajtársaim!

 

Tisztelettel megköszönöm mindnyájatok ezévi, áldozatos munkáját, hogy ígéretetekhez híven, az élet minden pillanatában számítani lehet rátok, hogy munkátokat, a Nemzet szolgálatát legjobb tudásotok szerint, híven teljesítettétek, és teljesítitek ezután is. A továbbiakban is ezt kérem, mi több várom el mindnyájatoktól, mert ezt követeli meg tőlünk a Nemzet és a Haza, legyetek akár csonkahonban, vagy az elszakított területek bármelyikén!

 

Barátaim!

 

Bajtársaim nevében köszönöm mindenkinek azt, hogy mellettünk álltatok és álltok ezután is! Nagy segítség nekünk, hogy érezhetjük megbecsüléseteket, szereteteteket, mert ez erőt ad nekünk, hogy munkánkat úgy végezzük, ahogy elvárjátok tőlünk!

Áldott, szeretetteljes Karácsonyt, és dolgos, ám békés új évet kívánok!

 

Mészáros István 

az Új Magyar Gárda Mozgalom országos főkapitánya