Keresztjavítás Nógrád megyében

 

„Ébredj fel, fényes napra,
Elmúlt az éjjel.
Ébredj fel, tiszta szívvel,
A régi szenvedéllyel.
Egyenest állj, mint nyárfa,
A szélnek ellenállva,
Egyenest állj, Te leszel
A Magyarok Keresztfája”

~Kormorán~Szent István király a keresztény hit első és egyik legnagyobb terjesztőjeként tartják számon a magyar vallástörténelemben. Ő szilárdította meg, előljáró példájával, a római
katolikus vallás alapjait a magyarok közt.Mint tudjuk, a katolikus vallás egyik jelképe a kereszt. Ez a szimbólum mitológiai, ősi időkbe visszanyúló jelentéssel is bír. Kereszttel ábrázolták a világtengelyt, amely egy olyan létrát, átjárót képezett, ahol a lélek eljut Istenhez, a világ láthatlan urához. A keresztény értelmezésben Jézus feltámadásának, halál feletti győzelmének jelképe.

A húsvéti ünnepkör Jézus kereszthalálát és feltámadását foglalja magában a keresztény hitfelfogásban. Ezen ünnep alkalmából az ÚMGM Nógrád megyei bajtársai tiszteletre méltó határozatot hoztak: megtakarítják, majd a közeljövőben felújítják a lakhelyük közelében található, elhanyagolt feszületeket.

Hogy miért? Mert számukra Jézus a legtökéletesebb példa, népéért a legnagyobb áldozatot hozó hős. Nem csak bajtársainknak, hanem minden magyar
előtt Jézus kellene legyen a legfőbb követendő példa.Adja az Isten, hogy bajtársaink munkájának eredményét mások is tiszteljék, és megbecsüljék. Életünkben, munkánkban pedig a jézusi példa követésére, magyarságunk
megörzésére törekedjünk, hogy amikor üt az óra, számunkra is állítsanak keresztet fenn a Magyar Golgotán, a többi hazájáért, népéért önmagát feláldozó magyar közé.

Nógrád megyei sajtó