Istentisztelet a magyarság és a hit védelmében

Adjon az Isten!

Az Új Magyar Gárda budapesti és Pest-megyei állománya 2011. július 17.-én vasárnap részt vett a református történelmi egyház budapesti Hazatérés Templomában tartott istentiszteleten. Tudom, most sokan gondolják, mi ebben a nagy jelentőségű?

Erre a kérdésre szeretnék választ adni és egyben kissé boncolgatni hazánk jelenlegi politikai és társadalmi  helyzetét. Először is az időpont megválasztására szeretnék rávilágítani.

Mint azt már tudja a kedves olvasó a Fidesz által kézben tartott médiákból, a héten, egy éjszakai „dzsemborin” a tisztelt ház /általam ugyan nem tisztelt, de most nem is ez a lényeg/, elfogadta a legújabb kor egyik leggyalázatosabb törvényét. Ez a törvény meghatározza a történelmi egyházakat és azok szerepét a közéletben.

Nem is lenne ezzel semmi gond, ha nem került volna be ebbe körbe három zsidó egyháznak mondott egylet mellett hazánk kirusítását és a magyar emberek elbutítását célzó Hit-gyülekezetnek nevezett banda.

Először talán kitérnék az istentiszteletre és annak történéseire, majd rátérek a vasárnapi nap lényegesebb kérdéseire.

Találkozó reggel háromnegyed tízkor a templom előtt, természetesen a jelenlegi jogszabályok által megengedett ruházatban. A mellény felvételére a bevonuláskor került sor (nem alakzatban), melyet minden bajtársunk büszkén vett fel.

Szerencsére a rendőrség ezen alkalommal nem avatkozott közbe ezen törvénytelenség alkalmával, ami talán azzal magyarázható: az összes erőt Gyöngyöspatára összpontosították. (Igen, Gyöngyöspatára, ahol a hatalom nyomása ellenére a magyar emberek akarata érvényesült. Nem sikerült a Fidesz által kezdeményezett akció, hiába mondott le a cigányvajdának nevezett senkiházi a javukra).

A bevonulás és elhelyezkedés után istentisztelet, Hegedűs Lóránt püspök úr beszédével. A püspök úr most is a tőle megszokott határozottsággal, lendülettel ostorozta a politikusokat a parlamentben hozott döntéseik miatt és az egyházakat érdektelenségük miatt. Szándékosan nem Országházat írok, mert jelenleg sajnos a bent uralkodó állapotok és politikai elnyomás nem engedi meg az országház kifejezést. (Pedig de szépen hangzik édes anyanyelvünk kifejező és a világon egyedülálló meghatározása alapján). Kifejtette szándékát, mely szerint aláírások gyüjtésével egy tiltakozó levelet szeretne eljuttatni minden érintettnek. Beszéde végén megköszönte az Új Magyar Gárda részvételét, a gárdisták kitartását, elszántságát.

HazatérésHazatérésHazatérés

A Himnusz eléneklése után kivonulás a hívek köszönete és éljenzése közepette.

A szokásos „eligazítás” után bajtársaink hazatértek családjukhoz, szeretteikhez.

Elérkeztünk a levél lényegéhez, melyben igyekszem röviden vázolni a jelenlegi „fülkeforradalom” eredményeit egyházi szempontból.

Nem megszokott dolog, hogy bajtársaink ilyen nagy létszámban részt vesznek a Hazatérés Templomában istentiszteleten. Sokan Pest-megyéből érkeztek, holott lakóhelyük környezetében is található református templom. Itt jegyezném meg, hogy bajtársaink nagy része más felekezethez tartozik. Van köztünk katolikus, evangélikus is nagy számmal. A bajtársiasság, az elszántság, és a vélemények egyezése hozott ismét bennünket össze. (Arról nem is beszélve: egy közösségben ahol tisztelik és becsülik a hazájukért tenni is akaró embereket, szivesen jelen vagyunk).

Egy a közös bennünk: mindannyian tiltakozunk az ellen, hogy egy, a közelmúltban létrehozott, családokat szétszakító, idegen érdekeket kiszolgáló, hazaáruló, egyháznak nevezett gyülekezet bekerüljön a történelmi egyházak sorába. Természetesen az sem véletlen, hogy ez a gyülekezett eddig is eljutott. A mostani döntésnek köszönhetően újabb anyagi támogatások lehetőségének kapuja nyílt meg, melyet természetesen közpénzből, minden becsületes magyar pénzéből fedez az állam. Míg a munkanélküliektől, nyugdijasoktól, családosoktól elvonnak minden anyagi forrást a válságra hivatkozva, addig az ingyenélők, paraziták dőzsölnek. Emberek százezrei kerülnek a közeljövőben utcára elvesztve mindenüket, de a kormány legfontosabb dolga az osztogatás.

Hová jutottunk? Hová fajult a világ? Hogy lehetne egy napon és lapon említeni a ténylegesen történelmi egyháznak tekinthető katolikusokat, reformátusokat, evangélikusokat.

Igaz, ez nem az egyetlen abszurd eset, melyet oly sokat szenvedett „kis hazánk” már átélt.

Trianonról most nem beszélek, hiszen egy ilyen gyalázatos gaztettet nem lehet pár sorban elintézni. Oldalakon keresztül sorohatnám a magyarság ellen elkövetett merényleteket a teljesség igénye nélkül. A mi helyzetünkről a Magyar Gárdáról nem is beszélve, hiszen az is megér egy misét.

Mint már bebizonyosodott, sajnos ma több a megfélemlített és apátiába süllyedt fotelforradalmár mint az elszánt és tenni akaró magyar. Könnyű a számítógép előtt ülve biztatni, kritizálni másokat. Ahelyett, hogy külföldre, idegen országba zarándokol a szellemi és fizikai tőke, ahelyett itthon kellene minden lehetséges eszközt megragadva leélni életünket, biztosítani gyermekeink jövőjét.

Egy viszont bizonyos. A történelem ismétli magát, tehát akinek az a szándéka, hogy hazánkat elfoglalja, tönkretegye, kisemmizze, az Új Magyar Gárdát megfossza jogaitól, jól kösse fel azt a bizonyos fehérneműt.

Szebb Jövőt!

Kalocsay Gusztáv

gárdista