III. Ősök Napja - Bugac 2015

Mint ahogy az az eddigi években lenni szokott, a Magyar Turán Szövetség ismét felkérte az Új Magyar Gárda Mozgalmat, az idei, a III. Ősök Napja biztosítására. Az elmúlt évek bebizonyították, hogy mint a Kurultaj, mint pedig az Ősök Napja hagyományőrző ünnep sikeres lebonyolításában hasznos segítséget nyújtanak az Új Magyar Gárda Mozgalom gárdistái. Fegyelmezett, céltudatos munkájuk, áldozatkészségük, munkabírásuk, nagyban hozzájárult a hatalmas tömeget vonzó, hagyományőrző rendezvény sikeres lebonyolításához. 

A Kárpát- medencéből és a rokon népektől érkező hagyományőrzők, valamint a több tízezres látogató eligazításában, a rendezvény biztonságos lebonyolításában segédkező bajtársak a negyven fokos hőség ellenére is legjobb tudásukhoz mérten, a szervezők szabályai ismeretében, fegyelmezetten, ám de rugalmasan látták el feladataikat. 

A több napos rendezvénysorozat alatt bebizonyították, hogy az Új Magyar Gárda Mozgalom, válltvetve más, hagyományőrző, illetve nemzeti szervezetekkel, sok egyéb feladat mellett fontosnak és kiemelkedőnek tartják őseink emlékeinek, valamint a nemzeti hagyományainknak ápolását, egy olyan nemzeti találkozón, ahol a múltunk megünneplése, erőt ad a magyar jövő építéséhez. 
Bajtársaink úgy viselkedésükben, megjelenésükben, mint elhivatottságukban a magyar nemzet iránt, ismét kivívták mint a rendezőség, a Magyar Turán Szövetség, mint pedig több tízezer honfitársunk bizalmát. 
Köszönet illeti hát, a nagy melegben, töretlen hittel, fegyelemmel szolgálatot teljesítő bajtársaink áldozatkész munkáját, de legfőképpen azért jár köszönet, hogy minden külső támadás ellenére, ismét sikerült bebizonyítani az Új Magyar Gárda Mozgalom minden egyes tagjának,csonka honban és azon túl egyaránt, hogy híven esküjükhöz, NEMZETÜKET SZOLGÁLJÁK!

Köszönet érte, bajtársak!

Mészáros István, országos főkapitány