Hóman Bálint sírjánál a Bács-Kiskun, és Fejér megyei szakasz

TASS
Az Új Magyar Gárda Mozgalom, Bács-Kiskun megyei Virág Gedeon zászlóaljának, Murányi Levente szakasza ma 4 fővel részt vett a Hóman Bálint sírjánál tartott megemlékezésen Tass községben!

Hóman Bálint (Budapest1885december 29. – Vác1951június 2.) politikus, történész, egyetemi tanár, az MTA levelező és rendes tagja, majd 1933 és 1945 között igazgatója. 1932 és 1938 illetve 1939 és 1942 között Magyarország vallás- és közoktatásügyi minisztere
második világháború után, 1946-ban a népbíróság háborús bűnösként elítélte azzal vádolva, hogy részt vett azon az 1941. július 26-i kormányülésen, amely jóváhagyta a Magyarország és Szovjetunió közötti hadiállapot beálltának kimondását. 2015. március 6-án bűncselekmény hiányában a Fővárosi Törvényszék perújítási eljárásban felmentette Hóman Bálintot a háborús bűntett vádja alól, egyúttal hatályon kívül helyezte az 1946-os népbírósági ítéleteket. Az utókor számára kettős megítélésű történelmi személyiséggé vált azáltal, hogy az antiszemita nézeteit és politikai szerepvállalását sokak szerint nem ellensúlyozhatta a történészként alkotott jelentős pályafutása, valamint Székesfehérvár 1930-as évekbeli gyors fejlődésében való rendkívül jelentős képviselői tevékenysége. Mások szerint azonban Hóman nem volt antiszemita, és Kosáry Domokosra, az MTA elnökére hivatkoznak, aki tanúvallomása szerint, "amit tisztességes emberi magatartásáról a nehéz időkben" el tud mondani, azt elmondta.

1946-ban a Népbíróság, mint háborús bűnöst életfogytig tartó börtönbüntetésre ítélte.A büntetést a váci fegyházban töltötte, ahol szervezete nehezen viselte a megpróbáltatásokat. A korábban jól megtermett férfi a beszámolók szerint rövid idő alatt 60 kilogrammra fogyott, majd 1951. június 2-án elhunyt. Hóman Bálintot 2015. március 6-án a Fővárosi Törvényszék bűncselekmény hiányában posztumusz felmentette a háborús bűntett vádja alól.

 
2001-ben itt,Tass községben helyezték el hamvait (amit a váci börtönből hoztak el) a családi sírhelynél.
A Tassi Helytörténeti Egyesület szervezésében emlékeztünk meg Hóman Bálint születésének 130-dik évfordulóján!   
ÚMGM Bács-Kiskun megyei sajtó
(fotó:Martin)
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
SZÉKESFEHÉRVÁR
2015 December 29-én Székesfehérváron megemlékezést tartottunk Hóman Bálint egykori Kulturális és Kultuszminiszterről!
Az erre az időpontra meghirdetett szoboravatás ugyan elmaradt, de a tiszteletére rendezett megemlékezés rendben, tiszteletteljesen lezajlott!
Akkor ott a szobrot nem ércből, vagy kőből állítottuk, hanem olyan erős anyagból, amit nem rombolhatnak le, nem gyalázhatnak meg! Ez a szobor lélekből, és tiszteletből áll, és ezt magunkkal vihetjük bárhová, és megoszthatjuk bárkivel, így annál nagyobb lesz!
A szobor felállítását a Hóman alapítvány, nem a cionisták által vezényelt liberális nemzetközi nyomás miatt, hanem az általuk keltett méltatlan helyzet miatt halasztotta egy későbbi időpontra!
De mivel az időpont már magában is okot adott a megemlékezésre, így azt több városi képviselő, és nemzeti szervezet, valamint sok magánember részvételével annak megfelelő módon megtartottuk!
ÚMGM
Fejér megyei sajtó