Hat éve! Bajtársiasság Napja 2015

 

 

2009. július 4-e a Bajtársiasság Napjaként vonult be a hazai nemzeti radikalizmus történelmébe. Az akkori hatalom (az a Bajnai féle, amely soha nem fog kormányzatként bevonulni a magyar történelembe) a hatósági ellehetetlenítés miatt békésen tüntető gárdistákra és szimpatizánsaikra uszította emberi mivoltukból kivetkőzött, elállatiasodott rendőrségét. A demonstrálók, a provokációt elkerülendő, békésen a földön ülve nyilvánították ki tiltakozásukat, a szólásszabadság ellehetetlenítése, a demonstrációs helyszínek sorozatos betiltása miatt, a Magyar Gárda mellett. A rend(?)őrség brutális eszközökkel, gázzal, gumibotokkal, kutyákkal kezdte meg az oszlatást, és 216 demonstrálót szállítottak el, a „testi kényszer” szinte minden egyes, aljas formáit bevetve. A Fővárosi Bíróság már 2010-ben megállapította a nyilvánvalót, azaz, hogy jogellenes volt az oszlatás. Azóta is folynak a perek, a rendőri túlkapással szemben, és azóta is megemlékeznek a meghurcoltak és mellettük kiállók, minden év július 4-én, a Bajnai hatalom pribékjeinek nemzetellenes tettéről.

Így történt ez idén is. Az Erzsébet téren gyülekező gárdisták és szimpatizánsok, innen fegyelmezett menetben,dobszó és békés rendőrsorfal kíséretében vonultak át a Szabadság térre, a Hazatérés Temploma elé.

Itt, Kormány Sándor megnyitó szavai után, az elfoglaltsága miatt idén távol maradt Vona Gábor levelét olvasta fel, Kun Barna gárdista.

A Jobbik pártelnöke levelét így kezdte!

  • Gárdista Bajtársaim! Büszkeséggel vallom,hogy a Gárda közösségének nem csak a múltban voltam tagja,nem csak a jelenben vállalom azt,de a jövőben is a Bajtársatok maradok!

A pártelnök egyébként egy hete, a Gárda családi napjára látogatott el, ahol kötetlen beszélgetés formájában tájékozódott a szervezet helyzetéről, és beszélgetett a résztvevőkkel, aktuális politikai kérdésekről.

  • A sajtó vadállatokról, szélsőségesekről beszélt, és beszél ma is, de én tudom, hogy hazafiakról, tisztességes magyar emberekről van szó, akiket egy dolog különböztet meg az egyszerű emberektől, hogy egyszerű emberként is vállalták a cselekvést, járjon az bármivel is.

folytatódott a levél, melyben Vona Gábor abbéli reményének adott hangot, hogy eljön az az idő, amikor a Gárda, megfelelő törvényi keretek között, nemzetközi mintára, közösségbe szervezheti az ország, és a nemzet minden tisztességes, és tenni akaró emberét.

Murányi Levente, a Gárda egyik alapítója, az ’56-os Pesti Srácok Intézet igazgatója, ’56-os elítélt, a tőle megszokott, határozott módon állt ki a Gárda léte mellett. Kiemelten emlékezett arra az 56 bátor hazafira, akiknek a Gárda megalakítása köszönhető. Természetesen Levente most sem kerülte ki napjaink történéseit, és a mindig megszokott őszinte tárgyilagossággal vázolta fel azokat.

 

  • Az a tudatos kollektíva, amely képes az érdekeit képviselni, és azért kiállni bármilyen fokon,arra van szükség. És ezt a kollektívát tudjátok hogy hívják? Nemzet! A Nemzetre van a legnagyobb szükség, ma Európában. Az amerikai moslék, ami ömlik ránk,mindenféle egyébben,mint már említettem, buzi felvonulásban,hülyeségben, ócska élelmiszerekben. És ezek az emberek, akik idejönnek ma,Magyarországra,ezek nem véletlenül jönnek! - figyelmeztetett ’56 hőse, majd ezekkel a szavakkal búcsúzott:

Ezért kérlek benneteket, gárdisták! Tartsátok meg az eskütöket, zászlónkat, és Hazámat és Nemzetemet el nem hagyom! Mert szükség lesz rátok, mert rátok kell építeni az új nemzeti erőt!

Hegedűs Loránt református lelkész, a Nemzet Lelkésze, (jó lenne, ha Czene firkász úr is egyszer s mindenkorra megjegyezné magának ezt!) a mikrofon elé lépve büszkeségének adott hangot, hogy a Bajtársiasság Napjának rendezvényére, a Hazatérés Temploma előtt került sor. Természetesen ő sem hagyta ki beszédéből a napi történéseket, különös figyelmet szentelve az országot ellepő menekült áradatról.

 

  • Nem a menekültek a hibásak,és nem a menekülteket kell hibáztatnunk a most kialakult rettentő helyzetért. Hanem pontosan azt a háttérhatalmat,amelyik megteremtette azt a káoszt,ördögi indulattal,amely a mediterrán térségben jó néhány országot porig bombázott, vagy éppen belső feszültséget, polgárháborút szított,és százezrek pusztulását okozta. - majd így folytatta:

  • Sokan úgy gondolják, hogy a hazai belpolitikai történéseknek a sodrában, pártcsatározásoknak esett áldozatául a magyar nemzeti önvédelmi kezdeményezés egyetlen kézzel fogható formációja, a Gárda. De valójában véve, egy kicsit mögé nézünk a történéseknek, látjuk, hogy a belpolitikai csatározások mögött, megint csak ott volt, és ott van a háttérhatalom, mely országokat zsarol,tesz tönkre,és sodor totálisan kilátástalan helyzetbe,(lásd pl.Görögország). Úgy hogy más lehetőségük és esélyük kimenekedni ebből a rettentő szorításból, bármi áron!

Mészáros István ugyanolyan kölcsönös tisztelettel beszélt övéihez, mint amilyen tisztelettel köszöntötte, és hallgatta őt minden gárdista. Az Új Magyar Gárda Mozgalom hitvallását így jellemezte nemes egyszerűséggel, és annál nagyobb határozottsággal a főkapitány:

 

  • Az akkori hatalom nem tudta elviselni a Gárda meglétét,tevékenységét,mint ahogy a mostani sem,melyet mindig is a hazaszeretet és a Nemzet iránti segítő tenni akarás jellemzett. Ez a hitvallás a mai napig a Gárda egyik jelszava, mely így szól: NEMZETEMET SZOLGÁLOM! Ebben a két szóban benne van minden, amit mi, gárdisták érzünk. Az összefogás, ami jellemzi a bajtársak jellemét, a hatalom részéről mindig is bántó dolog volt. Nem jó, ha a magyar ember összefog? Nekik nem! - mondta Mészáros István, majd az Erzsébet téri történéseket felelevenítve, az akkori rendőruralom gyalázatos cselekedeteire emlékeztetett.

  • Bajtársaim! Az a nap, amikor itt ültünk a Szabadság téren,a lelkünkbe égett. Érezzük most is, hogy pillanatnyilag szét lehet szakítani az összefonódott karokat,a segítő kezeket ki lehet csavarni, ájulásig lehet könnygázzal fújni a védekezésre képtelen embereket,de ŐK nem tudják, hogy ezek a kezek újból megtalálják egymást,és összefonódnak. Ez kell hogy jellemezze a Gárdát, és ez kell hogy jellemezze a Nemzetet!

Dr. Gaudi Nagy Tamás, aki szinte már a Gárda oltalmazójának is tekinthető, mint jogvédő, a kezdetektől kiállt a szervezettel szemben elkövetett túlkapások és jogsértések elszenvedői mellett, és ezek elkövetőivel szemben. Így az ő személyének köszönhetően, máig retteghetnek azok, akik azon a szégyenteljes napon, a rend őreinek hirdették magukat, de embernek sem feleltek meg!

 

  • Kimondta a Kúria, hogy ami ott történt, az első pillanattól kezdve az utolsóig, TÖRVÉNYTELEN VOLT! Ennek csak egyetlen következménye lehet, hogy akiket ennek a törvénytelenségnek a jegyében és keretében meghurcoltak, megkapják a tisztességes, korrekt jóvátételt.

Miközben a megemlékezések, szónoklatok sorra követték egymást, a fegyelmezetten felsorakozott gárdisták sorai közt hat év múlva is fel lehetett fedezni azokat a bajtársakat, gárdistákat, akik ezen a szégyenletes napon, itt a téren, szenvedő alanyai voltak az akkori hatalom diktatórikus túlkapásainak, nemzetellenes cselekedeteinek. Évről-évre, eljön megemlékezni meghurcolt bajtársaira, saját megaláztatására, Zala megyéből Rázsó Ferenc is aki kora ellenére még mindig aktív tagja az Új Magyar Gárda Mozgalomnak, és aki mind a mai napig hű maradt esküjéhez, és nem hagyta el bajtársait, mi több, ha teheti ott van velük szinte minden rendezvényen. Mert számára, a Szent Korona előtt tett gárdista esküje, egy életre szól! Legyen hát példaértékű minden gárdista számára Rázsó bajtárs, az ő hite, magyarsága, és bajtársi hűsége társai, és az egész Gárda iránt! Reméljük Feri bácsival jövőre is találkozunk, mert a Bajtársiasság Napja legyen minden magyar ember számára mementó! Egy szégyenletes kormány még szégyenletesebb intézkedésének mementója, a békésen demonstráló magyarsággal szemben!

"EMELD FEL A FEJED, NÉZZ BÜSZKÉN AZ ÉGRE,
EGYEDÜL,CSAK ISTEN KÉNYSZERÍTHET TÉRDRE"
(TLT)

Epilógus: Köszönet a Jobbik Somogy megye 1.sz. vk. anyagi segítségéért. Ezeddig a Jobbik Somogy Megyei Szervezete részvételével segítette az ÚMGM rendezvényein való megjelenést, közreműködést. Ezúttal azonban az 1.sz. vk. jóvoltából jutott el a stáb és az ÚMGM Somogy a megemlékezés helyszínére.

Még több képet, a Bajtársiasság Napjáról, az alábbi link bemásolása után találhatsz:

https://plus.google.com/photos/104023469034468795473/albums/6168889849810080369