Emlékművet újítottak fel kézdivásárhelyi bajtársaink

 

Az a dolgom, hogy hidat építsek a múlt és a jövendő között. És hogy ennek a hídnak a pilléreibe beleépítsek mindent, amit a múltból a jövendőbe átvinni érdemes.”

~Wass Albert~

 

Kézdiszentlélek mellett, a Kászon bal oldalán magasodó Perkő tetejére felérve egy jóleső bizonyosság tölt el minden magyar ajkú embert: az emlékeket nem lehet széthordani. Mert ennyi maradt meg csak Szentlélek egykori büszke várából, melyről már Báthori Zsigmond fejedelemsége alatt is csak annyit jegyeztek fel a krónikák: „fényes volt vár” „helyrehozhatatlan vár”. Sajnos a Mikesek várkastélya sem tudott teljesen ellenállni a nehéz magyar történelemmel és az idő kíméletlen vasfogaival folytatott küzdelemnek.

Mégis… emlékszik még mindenki rájuk.

Megnyugtató látvány minden nemzetét szerető és tisztelő lélek számára a hegytetején fehérlő, közel 800 éves kicsi kápolna, melyet Szent István király tiszteletére építettek a tatárjáráskor elpusztított Szentlélek várának helyére.


Az Ú.M.G Székely Szakaszának kézdivásárhelyi raja, rajgyűlésüket követően, gyalogszerrel elindult Felső-Háromszék oltárhegyére. Nemes cél vezérelte bajtársainkat. A kápolna védő árnyékában, egy nagy kőkereszt ádáz küzdelmet vívott az idővel és a feledéssel. Bajtársaink az emlékműhöz érve, munkának láttak. Megtisztították és felújították a keresztet, hogy fényesen kerüljön ki a küzdelemből, és büszkén tudja teljesíteni küldetését: hirdesse az odatévedő vándornak, hogy földi létünk múlandó. 

A kereszt és a rajta olvasható szöveg tanulságként szolgál számunkra. Balsors és fájdalom közt, az ember képes azért tenni, hogy az utókor számára maradandót alkosson, védőszentjének, Szent István apostoli királynak tiszteletére emlékművet állítson.


Az Ú.M.G. Székely Szakasz kézdivásárhelyi rajának tagjai újból megmutatták, hogy képesek összefogva, együtt tenni őseink emlékének, nemzetünk történelmének ápolása és fennmaradása érdekében.

--

Szabó Ágnes
II. év
Babeş-Bolyai Tudományegyetem

Óvoda és Elemi Oktatás Pedagógiája Szak

Kézdivásárhelyi Tagozat