Csíksomlyón a Székely szakasz

Az Új Magyar Gárdamozgalom Székely Szakasza hagyományaihoz híven, idén is részt vett a már 449 éve rendszeresen, Pünkösd szombatján megrendezett csíksomlyói búcsún. 
Tagjai, a zarándokok társaságábanfegyelmezetten vonultak fel a nyeregbe. Ugyan úgy, mint minden évben, a lélek tisztulása, a szebb jövőbe vetett hit reményének erősödése vezette lépteiket.


Bár mintha összességében kevesebb résztvevő lett volna mint az elő években, ez nem veheti kedvét annak, aki igaz hittel tért oda.
A szentmisén való részvétel, a magyar, illetve a székely himnusz éneklését követően Istentől megáldva együttesen távoztak a rendezvény helyszínéről.
Találkozunk jövőre is!
 
Adjon az Isten, Szebb jövőt!
ÚMGM Székely szakasz sajtó