Csíksomlyói búcsú

 

„Vándorfecske sebes szárnyát, 
Vándorlegény vándorbotját,

Vándor székely reménységét, 

Jézus áldd meg Erdély földjét.”


~Csíksomlyói Mária siralom~

 

Minden évben több tízezer zarándok ajkáról száll az ég felé a Csíksomlyói Mária siralom jól ismert szövege. Közösen kérik a jó Isten, Jézus és Szűz Mária áldását Erdély földjére és népére, a Szent Lélek eljövetele és kitöltetése előtti nap.

Az évnek ezen a napján, nem csak Erdélyből, hanem a történelmi Magyarország számos településéről, felekezeti hovatartozástól függetlenül érkeznek az emberek, hogy együtt, egyszerre mondják imáikat, melyben arra kérik a Mindenható Atyát, hogy adjon erőt a szebb jövő építéséhez. Bátorítsa küzdelmeikben, hogy az útjukba gördülő akadályok, próbatételek ne törjék meg hitüket. Adjon kitartást, hogy összefogva, egy szívként és egy lélekként érjék el a közösen kitűzött nemes célt.

Ebben az évben is az Ú.M.G Székely Szakaszának lobogója büszkén lengett a májusi szellőben pünkösd szombatján a Kis- és Nagysomlyó-hegy közötti nyeregben. Bajtársaink magukra öltve szép ruhájukat és lelküket is ünneplőbe öltöztetve, hajnalhasadtával gyalog indultak el a kegyhely felé vezető úton. Az Ú.M.G. zarándok csapatát erdélyi és csonkahoni bajtársak közösen alkották, akik egymást segítve, közösen tettek meg minden egyes lépést a Hármashalom oltárig.

Bajtársaink, az ott jelenlevő tömeggel közösen, szinte egy hangként énekelték nemzeti imánkat, arra kérve az Örökkévalót, hogy áldja meg a magyar nemzetet, nyújtsa felénk védő karját, ha küzdenünk kell ellenségeinkkel, valamint hozzon a magyarságra vígabb esztendőt és szebb jövőt.
Szabó Ágnes
II. év
Babeş-Bolyai Tudományegyetem

Óvoda és Elemi Oktatás Pedagógiája Szak

Kézdivásárhelyi Tagozat