Csendőrnapi megemlékezés

Adjon az Isten!

1881. február 14. a Magyar Királyi Csendőrség megalakulásának napja. Tagadhatatlanul az ország rendjét védték lelkiismeretes munkával. Helyenként szervezetileg részben a hadsereghez tartozó, katonai elvek szerint szervezett rendőri szerv, melyek feladata rendfenntartás volt. Az Új Magyar Gárda Mozgalom az idei évben Debrecen-Józsán tartotta meg megemlékezését február 10-én, Herczeg János egykori csendőr főtörzsőrmester sírjánál.

A gárdisták a család beleegyezésével és részvételével megkoszorúzták a sírt. Beszédet mondott Mészáros István, az Új Magyar Gárda Mozgalom nevében. A csendőrség által nyújtott biztonság irigylésével számos ország vette át hasonló formában ezt az intézményt, mai napig is használva. 96%-os felderítettségi rátával rendelkezett, melyből tanulhatnának a mai szervezetek is.

Áldást mondott Mohácsi László református lelkész. Továbbá Simonyi Ferenc előadóművész közreműködésével a rendezvény elején elénekeltük a Himnuszt, valamint zárásképp a Szózatot, Székely Himnuszt és a Csendőr Indulót.

A csendőrök a csendőr 10 parancsolat alapján élték mindennapjaikat:

  1. Megemlékezzél arról, amivel Istennek tartozol.

  2. Én vagyok a te hazád: Nagy-Magyarország.

  3. Hűséged, becsületed, vitézséged nem eladó.

  4. Légy erkölcsös, józan életű, engedelmes.

  5. Tiszteld elöljáróidat, mint atyádat, szeresd bajtársaidat, mint tenmagadat.

  6. Tanulj és tudj: a Tudás második fegyvered.

  7. Védd a másét. A magadét ne pazarold.

  8. Mögötted a törvény. Előtted is az legyen.

  9. Igaztalanul ne vádolj, fegyvered ártatlant ne bántson.

  10. A család szentély. Ha magadnak nincs: őrsödben (s a körül) megtalálod.

HÍVEN BECSÜLETTEL VITÉZÜL!

 

Szebb Jövőt!

UMGM országos sajtó