Búcsúzunk, Ferenczi Henrik bajtárstól

Bajtársaim!

Egy igaz magyar, egy fáradhatatlan harcos, Ferenczi Henrik bajtársunk végleg eltávozott közülünk. Beállt abba az égi seregbe, amelyben már megannyi, hűséges bajtársunk küzd azokért az elvekért, gondolatokért, amelyek mellett a Szent Korona eszméjét követve, hősként harcolt földi élete során. Ferenczi Henrik mindig velünk volt, amikor szólította a Haza! Most rajtunk a sor!

Vegyünk tőle olyan tisztelettel búcsút, amilyen tisztelettel ő viseltetett irányunkban!

Kísérjük el Őt utolsó útjára, 2016. február 13-án, /szombaton/  14.00 órakor, és legyünk együtt, legyünk egyek Noszvajon, a Deák Ferenc utcai temetőben, Henrik bajtársunk ravatala előtt. Hajtsunk fejet példamutató tettei előtt, és részvétnyilvánításunkkal köszönjük meg családjának, azt az áldozatos munkát, amit Henrikkel együtt, Őt minden téren segítve végeztek, értünk,velünk, a Nemzetért!

Aki pedig okkal, személyesen nem tud elbúcsúzni Ferenczi Henrik bajtársunktól a noszvaji temetőben, őt arra kérem, egy gyertyagyújtással jelezze számára azt, hogy az a hősies, kitartó munka amit értünk, és a Haza érdekében tett, mindörökre bevésetett a Gárda nagy történelemkönyvébe!

Henrik bajtárs! Adjon az Isten néked, örök nyugodalmat!

Mészáros István az Új Magyar Gárda Mozgalom országos főkapitánya