A doni hősökre emlékeztünk

Emlék a Doni hősöknek

Jártál-e már bajtárs a Don-kanyarban,
Mikor a halált mérik a hős magyarnak?
Mikor ezrek fagynak a fegyvervashoz,
Mikor a kaszás megváltó vigaszt hoz.

Ha a jeges pokol ura rejtekéből följön,
Szétszórt csonthalmok hevernek a földön.
Amerre ellátsz, csak bánat terem a tájon,
Véráztatta parton kullog a Don, fájón.

Harang nem kondul, csak szél tépi a fákat,
Távoli hazába fújja a föltörő imákat.
Vége: a fiú, az apa nem tér haza többé,
Teste, vére válik majd jó orosz röggé.

S kiserken az élet, a jövő is a talajból,
Emlékezés virul az elenyészett haragból.
Hetven év, de akár lehetne ezer emberöltő,
Akkor is emlékezni fog az unoka, a költő!

A hóban fejfák, korhadt fakeresztek állnak,
Örökké meghajtják fejük a friss virágszálak.
Most már némán, méltósággal vonul a Don,
Add Uram, hogy a hősök lelke is szálljon:
SZABADON.
Felber Zsolt
Adjon az Isten!

A hagyományoknak megfelelően idén is megemlékeztünk a doni áttörés során hősiesen kitartó, de nagy veszteségeket szenvedett honvédeinkre!
A pákozdi emlékhelynél, az Új Magyar Gárda Mozgalom által szervezett megemlékezésen több nemzeti szervezet is képviseltette magát!
Az Új Magyar Gárda Mozgalom mellett a Jobbik Magyarországért Mozgalom, a Hatvannégy Vármegye Ifjúsági Mozgalom, és civilek is részt vettek a rendezvényen!
 A megemlékezést a Himnusszal kezdtük, majd Murányi Levente, 56-os szabadságharcos, az 56-os Pesti Srácok Intézet igazgatója bővítette történelmi ismereteinket, a tőle megszokott tárgyilagossággal.

 Mészáros István főkapitány bajtárs ismertette az áttörés körülményeit, és felhívta a figyelmet, hogy a hősökre megemlékezni hazafias kötelességünk.
 Kónyi- Kis Botond a HVIM. képviseletében méltatta a magyar honvédek cselekedeteit, kiemelve a körülményeket és a politika akkori tévedéseit.
 Vona Gábor, a Jobbik Magyarországért Mozgalom elnöke nemzeti tragédiaként beszélt a történtekről, melyben családja is érintett volt!
 Végül Tián József nyá. a már tőle megszokott, "levél a katonának" beszédében a jelen kori viszonyokat magyarázta az akkori kor szellemiségében harcoló katonának!
A beszédek után mindenki lerótta kegyeletét, és tiszteletét a hősöknek, majd a koszorúzás után a rendezvényt a Szózat, és a Székely Himnusz eléneklésével zártuk!
ÚMGM. Fejér megye