1849. október 6. Arad, Budapest!

Az 1848-49-es szabadságharc végét jelentô világosi fegyverletétel után a császári haditörvényszék ítélete alapján Aradon kivégezték a magyar honvédsereg 12 tábornokát és egy ezredesét, akik a bukást követôen kerültek osztrák fogságba. Így a nemzet vértanúi lettek: Aulich Lajos, Damjanich János, Dessewffy Arisztid, Kiss Ernô, Knézich Károly, Lahner György, Lázár Vilmos, Leiningen Westerburg Károly, Nagysándor József, Pöltenberg Ernô, Schweidel József, Török Ignác és Vécsey Károly.

Október 6-án nem csak Aradon voltak kivégzések. Ezen a napon Pesten kivégezték gróf Batthyány Lajos elsô magyar miniszterelnököt.

Az aradi vértanúk kivégzésének emléknapja - Nemzeti gyásznap

Bajtársaink ennek megfelelően, kegyelettel és tisztelettel hajtottak fejet szerte az országban, és helyezték el a megemlékezés koszorúit.

 

 

2015. október 4-én Ráckevén Bács-Kiskun és Pest megye koszorúzással egybekötött megemlékezést tartott az 1848-49-es szabadságharc emlékére.

1849. október 6.-án, majdnem egy éven àt tartó szabadságharc befejezését követően, az ifjú Ferenc József császár súlyos büntetés kiszabásával akarta megüzenni a magyaroknak: birodalmában nem tűri a lázadást. A császár tizenhárom magyar honvédtábornokot ítéltetett halálra. Mindegyiküket nyílvános, és megszégyenítő kivégzéssel sújtva. A halálra ítéltek mindannyian,
"UGYANAZON ÜGYÉRT HARCOLTAK: A MAGYAR SZABADSÁGÉRT!"


 

Szebb jövőt!

Pest megyei sajtó

 

 

A Baranya megyei állomány képviselői is megemlékeztek az Aradi 13 vértanúról 2015.10.10-n. Elhelyezték a koszorúnkat és meggyújtották az emlékezés gyertyáját.

 

Szebb jövőt!

Baranya megyei sajtó

 

 

Az Új Magyar Gárda Mozgalom Hajdú-Bihar megyei Bocskai István század bajtársai és Nagyváradi nemzettestvéreinkkel közösen emlékeztünk az  Aradi vértanúkra.
  Debrecenben a Nagy Sándor József emlékoszlopnál helyeztük  el az emlékezés koszorúját.
Az emlékoszlopnál  nem csak az Aradi 13 vértanúra emlékeztünk  meg hanem a császári önkény által kivégzett első magyar felelős miniszter elnökre is Gróf Batthyány Lajosra és másik  három vértanúra is akik a feledés homályába merültek .
Az egyik  Ormai Norbert ezredesre akit 1849 - 08 -22-én Aradon kötél általi halálra ítéltek.
A második Kazinczy Lajos ezredesre akit 1849 -10- 25 -én Aradi vár sáncában golyó által kivégeztek.
A harmadik Ludwig Hauk őrnagyról akit 1850- 02- 19 -én Aradon felakasztottak.
Sajnos  az önkény uralkodik csonka hazánkban mint annak idején szabadságharcunk leverése után .
Rabok legyünk vagy szabadok !
Mi gárdisták már választottunk ! 
            Szabadok !!

 

Hajdú - Bihar megyei sajtó